Lưu trữ

Archive for Tháng Sáu, 2006

Entry for June 01, 2006

Đã nhận được thư mời của UTC. Chắc là họ chỉ có thể cho đến thế thôi. Đừng đòi hỏi nhiều hơn. Mình sẽ đi làm thủ tục cho xong, rồi sẽ liệu tiếp.
Dạy thêm 2 trình PDEs cho sv CLC KTTV. Chẳng rõ nên dạy nó cái gì. Chắc là dạy nâng cao lên thêm. Có 2 trình, 5 buổi thôi mà. Chắc là không sao, nhưng phải chuẩn bị cẩn thận.
Vậy là chúng tôi quyết định để đến sang năm mới lại có. Phải bồi dưỡng đã, làm sao cho cơ thể khỏe mạnh, đủ sức khỏe mới có thể nói được các thứ khác.
Cố gắng lên. Đừng ngại phấn đấu.
Hy vọng chuyện của t. Châu làm cho mình là xong/

Advertisements
Chuyên mục:Uncategorized