Lưu trữ

Archive for Tháng Tám, 2009

Voilà, quelque fois la vie n’est pas ce qu’on attend…

Voilà,
Ce qu’il va arriver, il arrivera. C’est peut être la mauvaise chose, mais qui sait, il va être mieux???
Faut croire, et faut être prudent.
La fin, elle est pour une nouvelle débout.
T.

Advertisements
Chuyên mục:Uncategorized

Encore reflechir…

Mỗi bài học lớn đều xuất phát từ nhiều bài học nhỏ. Bước trên vai người khác để tiến lên, đó là điều mà ai ai cũng làm, và trong mọi lĩnh vực, từ học thuật đến cuộc sống hàng ngày. Biết nhìn thấy cái thất bại, cái sai lầm của kẻ khác để rút ra bài học cho chính mình, đó là điều nên làm. Và bên cạnh đó, liệu có nên góp ý cho những thất bại, những sai lầm của những người khác đó không???

Cũng khó, vì phàm là con người, chẳng ai muốn bị xem làm kém cỏi, là thất bại. Chẳng cứ gì con người, con nào chả thế. Vấn đề là biết kìm nén hay không, có thể chế ngự được hay không cái bản năng ấy, để lắng nghe người khác???
Còn khó lắm, còn xa lắm…
Thế còn tôi, tôi có làm được điều đó không nhỉ?

Chuyên mục:Uncategorized

Tháng Tám

Tháng Tám đã đi qua được một nửa, vậy mà chặng đường phía trước còn xa quá. Tôi cần phải hoàn thiện công việc của mình. Tháng Chín, có biết bao việc phải làm, phải cố gắng.Il faut que nous essayions et que nous ayons beaucoup de courage, et de prudence. Que le meilleur vient.

Chuyên mục:Uncategorized

Reflechir

Tháng Tám 6, 2009 1 Bình luận

Lors qu’il y a quelqu’un de mon ami commence de se marrier, je commence de reflechir. Pourquoi ça? Tous mes amis, lors qu’ils se marrient, reçoivent beaucoup d’aide des autres, sauf moi. Je comprends pas, pour quoi, et je ne veux pas trouver la vérité…
Laisser tous tomber, je veux pas rentrer à la passé…

Chuyên mục:Uncategorized