Lưu trữ

Archive for Tháng Năm, 2012

Tháng Năm (tiếp)

Tháng Năm bao giờ cũng là tháng trôi qua lâu nhất. Nó dài, và trôi chậm như không trôi vậy.

Tháng Năm. Giờ mình có bao nhiêu việc phải làm. Những dự định sắp tới, những bước tiếp theo. Con đường học thuật giờ sẽ chông gai hơn, và khó khăn sẽ chồng chất hơn rất nhiều. Rồi đến bao giờ đây???

Phải cố lên, thế thôi. Gì cũng phải cố gắng.

Pour tous…

Advertisements
Chuyên mục:Uncategorized Thẻ:

Caviar de Đức

Caviar de Đức

Chuyên mục:Uncategorized

Tháng Năm

Ảnh

Tôi sẽ ra sao

trên con đường đời

nhiều chông gai?

Đi đến đâu?

Và đi về đâu?

Cuộc sống là một chuỗi dài cố gắng

Phải tin tưởng, và phấn đấu bằng khả năng của mình.

Có một gia đình bên cạnh làm điểm tựa

Tôi sẽ thành công.

Chuyên mục:Uncategorized