Lưu trữ

Posts Tagged ‘Gia đình’

Tháng Năm

2009-07-16 21.09.36

Lại một mùa tháng Năm nữa đến. Tháng Năm này sao mà nhiều chuyện, mà nhiều việc. Cố lên nhé tôi ơi…

Advertisements
Chuyên mục:Uncategorized Thẻ:,

Tháng Năm (tiếp)

Tháng Năm bao giờ cũng là tháng trôi qua lâu nhất. Nó dài, và trôi chậm như không trôi vậy.

Tháng Năm. Giờ mình có bao nhiêu việc phải làm. Những dự định sắp tới, những bước tiếp theo. Con đường học thuật giờ sẽ chông gai hơn, và khó khăn sẽ chồng chất hơn rất nhiều. Rồi đến bao giờ đây???

Phải cố lên, thế thôi. Gì cũng phải cố gắng.

Pour tous…

Chuyên mục:Uncategorized Thẻ: